Općenito o sustavima kvalitete

Osnovna namjena normi je zaštita kupca / korisnika, zaposlenika i okoliša uvijek i na svakom mjestu.

Cilj svake uprave je postaviti organizaciju u kojoj svatko točno zna što, tko, kada, kako i gdje treba učiniti da bi se ostvario plan.

Norme su modeli koji u tome pomažu.

Norme mogu biti vezane na:

 • Kvalitetu
 • Sigurnost
 • Okoliš itd.

Razlikujemo:

 • Norme vezane na sustave upravljanja
 • Norme vezane na proizvode

Ulaskom Hrvatske u EU norme će postati nezaobilazne za sva poduzeća koja žele participirati na tržištu.

Primjerice zahtjevi na mnoge proizvode (građevinski, medicinski, električni, mali brodovi, zaštitna oprema itd.) definirani su EUROPSKIM DIREKTIVAMA.

Direktive određuju da  proizvodi koji se stavljaju na tržište  moraju biti usklađeni sa primjenjivim normama (certifikacija proizvoda CE-znak)

U mnogim slučajevima preduvjet za certifikaciju proizvoda je usklađenost s normom ISO 9001

Ulaskom u EU svi proizvodi koji se stavljaju na hrvatsko tržište (a podliježu direktivama) MORAJU imati CE znak.

ŠTO JE KVALITETA?

Kvaliteta je stupanj u kojemu skup svojstvenih značajka ispunjava zahtjeve (HRN EN ISO 9000:2008). Svojstvene značajke - korisnost, pouzdanost..

Kako je temelj norme ISO 9001 zadovoljstvo kupca, možemo reći da je KVALITETA – stupanj ispunjenja kupčevih zahtjeva

Pojam kvalitete ovisi o percepciji kupca/korisnika

Norme vezane na sustave upravljanja kvalitetom:

 • HRN EN ISO 9000:2008 – Temeljna načela i rječnik
 • HRN EN ISO 9001:2009 – Zahtjevi na sustav upravljanja kvalitetom
 • HRN EN ISO 9004:2008 – Upute za poboljšavanje sposobnosti
 • HRN EN ISO 19011:2003 – Upute za neovisnu ocjenu/audit sustava upravljanja kvalitetom i okolišem itd.

Neke važnije norme vezane na ostale sustave upravljanja:

 • ISO 14001:2004 – Zahtjevi na sustav upravljanja okolišem
 • OHSAS 18001:2007 – Zahtjevi na sustav uravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja
 • ISO 22000 – Zahtjevi na sustav upravljanja zdravstvenom ispravnošću hrane
 • ISO 27001 – Zahtjevi na sustav upravljanja sigurnošću informacijskih sustava

izvor:www.kpc.hr